CO SPRAWIA, ŻE COACHING DZIAŁA?

Coaching pomaga uporządkować myśli

  • przyjrzeć się problemowi z różnych perspektyw
  • dostrzec rozwiązanie
  • podjąć decyzję
  • odkryć własny potencjał
  • wybiec w przyszłość i pomarzyć...

Dzięki temu, że coach podąża za klientem, nie ocenia i nie daje gotowych rozwiązań. Jest całkowicie ekologiczny, daje przestrzeń i wolny wybór. Nie mówi nikomu jaki powinien być i co powinien zrobić.

Coaching opiera się na partnerskiej i poufnej  relacji z coachem.
W czasie procesu coachingowego tworzy się bezpieczna przestrzeń, w której każdy może odkryć najlepszą wersję samego siebie.
Może odkryć swój potencjał i rozwijać swoje możliwości.

To jest czas, żeby przystanąć i zaplanować zmiany!

Coaching działa ponieważ koncentruje się na działaniu, na rozwiązaniach i na przyszłości, którą każdy z nas może jeszcze zaprojektować i zmienić.
To pozwala pójść do przodu!